ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่งานวิจัย บทคัดย่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
WPK SAR 65-2
ลงทะเบียนค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ม.1-ม.6)
Download สมุดบันทึกความดี
Download สมุดประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุม / Username และ password ภาคเรียนที่ 2/2565
ผ่านการประกันคุณภาพภายนอก (2564-2568) จาก สมศ
ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เปิดรับสมัครทำใบขับขี่
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 273 ค่าปรับจราจร ฉบับใหม่ ใช้มาตรฐานเดียวกัน
เปิดรายชื่อ 203 แอพอันตราย อย่าโหลด
ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานอำนวยการ
ประกาศ ก.ค.ศ. เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 10 ก.พ. 66
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ขรก.สังกัด ศธ.ในช่วงโควิด-19 31 ม.ค. 66
แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 31 ม.ค. 66
ก.ค.ศ.เห็นชอบ แนวทางการดำเนินการให้ ขรก.ครูฯ ประเมินวิทยฐานะผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล 03 ต.ค. 65
ก.ค.ศ.เห็นชอบ (ร่าง)หลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะครู เตรียมประกาศใช้ 1 พ.ค.64 30 ธ.ค. 64
การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 12 ก.ค. 64
กรอบอัตรากำลังข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา 27 ม.ค. 64
เคาะเกณฑ์ใหม่ ประเมินวิทยฐานะครู รวบยอด 27 ม.ค. 64
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ลิ้งค์น่าสนใจ