ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย
ข่าวประชาสัมพันธ์
WPK Sar 65-1
ลงทะเบียนค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ม.1-ม.6)
Download สมุดบันทึกความดี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
SAR ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียนในรายวิชาพื้นฐาน
ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานอำนวยการ
ก.ค.ศ.เห็นชอบ แนวทางการดำเนินการให้ ขรก.ครูฯ ประเมินวิทยฐานะผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล 03 ต.ค. 65
ก.ค.ศ.เห็นชอบ (ร่าง)หลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะครู เตรียมประกาศใช้ 1 พ.ค.64 30 ธ.ค. 64
การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 12 ก.ค. 64
กรอบอัตรากำลังข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา 27 ม.ค. 64
เคาะเกณฑ์ใหม่ ประเมินวิทยฐานะครู รวบยอด 27 ม.ค. 64
ก.ค.ศ.เคาะเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ผ่านระบบออนไลน์เน้นการสอนในห้องเรียน 28 ต.ค. 63
การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการฯ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 28 ต.ค. 63
การเลื่อนเงินเดือนและหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะ 15 ก.พ. 62
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ลิ้งค์น่าสนใจ