เอกลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์โรงเรียน
"ภูมิทัศน์สวยเด่นเป็นสง่า"