ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลบริการงานทั่วไป (อ่าน 10) 06 ธ.ค. 62
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (อ่าน 7) 27 พ.ย. 62
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชักหรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (อ่าน 5) 26 พ.ย. 62
เตรียมผลักดันผลิตครูวิชาเอกลูกเสือโดยตรง (อ่าน 13) 07 พ.ย. 62
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562 (อ่าน 32) 07 พ.ย. 62
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 32) 07 พ.ย. 62
สพฐ.แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษา กรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) (อ่าน 47) 07 พ.ย. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (ช่างไฟฟ้า) (อ่าน 162) 25 ต.ค. 62
แบบรายงานการประเมินตนเอง SAR ปี 2562 (อ่าน 731) 24 ก.ย. 62
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ณ วันที่ 6 กันยายน 2562 (อ่าน 77) 04 ก.ย. 62
ราคากลาง รายการครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 373) 19 ส.ค. 62
ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ประจำห้องวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 385) 19 ส.ค. 62
ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น (อ่าน 41) 02 ก.ค. 62
กรอบสมรรถนะวิชาชีพครู (อ่าน 33) 02 ก.ค. 62
ประกาศส่งผลงาน ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 9 และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 96) 02 ก.ค. 62
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 281) 27 มิ.ย. 62
สพฐ.จับมือเขตพื้นที่ ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พร้อมกันทั่วประเทศ (อ่าน 45) 26 มิ.ย. 62
ก.ค.ศ.ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 34) 25 มิ.ย. 62
วันหยุดราชการประจำปี (อ่าน 36) 28 พ.ค. 62
สพฐ.แจก 1 ล้าน ทุกเขตพื้นที่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา (อ่าน 42) 28 พ.ค. 62
ประกาศผลการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศิลปะ (อ่าน 261) 28 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูศิลปะ (อ่าน 230) 27 พ.ค. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศิลปะ (อ่าน 257) 16 พ.ค. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน (อ่าน 261) 16 พ.ค. 62
ประกาศผลการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ยาม และแม่บ้าน (อ่าน 324) 13 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 259) 11 พ.ค. 62
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม และแม่บ้าน (อ่าน 253) 30 เม.ย. 62
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู (อ่าน 414) 30 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1267) 31 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1014) 31 มี.ค. 62
สทศ.เปิดให้ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 พร้อมเฉลย (อ่าน 69) 15 มี.ค. 62
การจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 0) 14 มี.ค. 62
ว20/2561 ยกเลิก 13 แฟ้ม เหลือประเมินแค่ 4 ด้าน (อ่าน 0) 14 มี.ค. 62
ยกเลิกครูทำแฟ้มประเมินความดี 13 แฟ้ม (อ่าน 59) 04 มี.ค. 62
ฐานในการคำนวณ และช่วงเงินเดือน สำหรับการเลื่อนเงินเดือน ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบใหม่ (อ่าน 62) 14 ก.พ. 62
44 หลักสูตรพัฒนาครู ที่กคศ.รับรองฯ ที่นับชั่วโมงใช้ขอเลื่อนวิทยฐานะได้ (อ่าน 18) 18 ม.ค. 62
ของขวัญวันครู (อ่าน 8) 09 ม.ค. 62
บอร์ด ก.ค.ศ. มีมติยกเลิกครูต้องบันทึกลง Logbook (อ่าน 7) 03 ม.ค. 62
สรุปรายวิชา GAT/PAT ที่ใช้คัดเลือก แต่ละคณะ/สาขาวิชา (รับตรงและแอดมิชชัน) (อ่าน 54) 24 ธ.ค. 61
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 69) 12 ธ.ค. 61