ข่าวประชาสัมพันธ์
Logbook Teacher (อ่าน 5) 10 ส.ค. 61
16 ทุนการศึกษาให้เปล่า (อ่าน 6) 08 ส.ค. 61
รวมทุนม.ปลาย!!เรียนฟรีในประเทศ-ต่างประเทศ (อ่าน 125) 28 มิ.ย. 61
แบบประเมินจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2561 (อ่าน 63) 26 มิ.ย. 61
ค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 (เชียงราย) (อ่าน 21) 20 มิ.ย. 61
กอปศ.ถก ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ (อ่าน 11) 14 มิ.ย. 61
คุรุสภาดึง e-Services บริการผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (อ่าน 14) 14 มิ.ย. 61
ลงทะเบียนคูปองครูรอบ 2 (อ่าน 966) 29 พ.ค. 61
แนวทาง booking หลักสูตรอบรมครู (อ่าน 10) 29 พ.ค. 61
Training OBEC (อ่าน 21) 24 พ.ค. 61
ระบบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง TCAS (Thai University Center Admiss (อ่าน 631) 07 มิ.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อระดับอุด (อ่าน 1280) 08 ก.พ. 60