กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกมลวรรณ สุ่มเจริญ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอชิรญา ธรรมชัย

นายวิทยา เหล็กเพชร

นางสำเนียง เหล็กเพชร

นางสาวจานทองบุญ เครืออุ่นเรือน
ครูผู้ช่วย