รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 55 คน
ชื่อ-นามสกุล : สุนิสา (กันยา)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 322 หมู่ที่3
เบอร์มือถือ : 0837638945
อีเมล์ : sunisa_kanya@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐวุฒิ กามอ้อย (บาส)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 42
ที่อยู่ : 129 หมู่1 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังเชียงราย
เบอร์มือถือ : 0932141301
อีเมล์ : Bas2541sexy@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว (ดวง)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 18
ที่อยู่ : 237/3 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เบอร์มือถือ : 089-2634353
อีเมล์ : dong_dee2517@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รัชนีกร ธิสงค์ (เบียร์)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 240 ม.10 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์มือถือ : 0933637457
อีเมล์ : Nokbeer_38@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมัทนา ชัยมงคล (เก๋)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 30
ที่อยู่ : 455 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
เบอร์มือถือ : 0811666455
อีเมล์ : mattana@wpk.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายภูวนัตถ์ สุชะตา (วุฒิ)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 42
ที่อยู่ : 25 หมู่ 12 ต.ป้างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 ประเทศไทย
เบอร์มือถือ : 0639602800
อีเมล์ : Poowanat@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส องอาจ (เบน)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 36
ที่อยู่ : 11 หมู่ 8 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์มือถือ : 0869150943
อีเมล์ : ben_manat@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ ศิริคำ (โอ)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 89 หมู่4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
เบอร์มือถือ : 093-9362439
อีเมล์ : o.narong207@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิพงค์ วงค์ปิ่นแก้ว (บอย)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น :
ที่อยู่ : 178/1ต ทุ่งหลวง อ ปากท้อง จ ราชบุรี
เบอร์มือถือ : 0959036015
อีเมล์ : Simo38551@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย กิตติพงษ์ กันทะเสน (เจ)
ปีที่จบ : 59   รุ่น : 41
ที่อยู่ : 338/9 ต.สันสลี .อเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
เบอร์มือถือ : 0998485837
อีเมล์ : Kittipong.kan@crru.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วราภรณ์ จตุพรเรืองรอง (ปู)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 41
ที่อยู่ : 201 ม.2 ต แม่นาจร อ แม่แจ่ม จ เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0933165612
อีเมล์ : poo.dreamzy@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวไตรกิศยา สุริยะชัยยา (ส้มโอ)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 41
ที่อยู่ : 33 ม.3 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
เบอร์มือถือ : 0619068240
อีเมล์ : trikitsaya@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม