รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์ (ตี๋)
ปีที่จบ : 2537   รุ่น :
อีเมล์ : tawatchai.teety@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ที่ทำงาน

: สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่บันทึกข้อมูล : 31 มี.ค. 2565,16:03 น.   หมายเลขไอพี : 118.172.85.14


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล