รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
212 หมู่ 1   ตำบลเวียง  อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
เบอร์โทรศัพท์ 053-781376


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :