ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานอำนวยการ
การเลื่อนเงินเดือนและหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะ
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 62
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี 2562
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 62
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 61
กำหนดจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างฯ ปี 2562
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 61
ชงคุรุสภาไฟเขียวมาตรฐานวิชาชีพครู
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 61
การจัดสรรอัตราพนักงานราชการ รอบที่ 4 (ปี พ.ศ.2560-2563) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 61