ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานอำนวยการ
"เสมา 1" มอบคุรุสภาปรับกระบวนการสอบสวนครูทำผิดจรรยาบรรณใหม่ ลดซ้ำซ้อน จบเร็ว "เสมา 1" มอบคุรุสภาปรับ
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 64
เคาะเกณฑ์ใหม่ ประเมินวิทยฐานะครู รวบยอด "การขอ-คงสถานะ-แสดงผลงาน" ไว้ในกติกาเดียวกัน
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 64
การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการฯ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 63
ก.ค.ศ.เคาะเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ผ่านระบบออนไลน์เน้นการสอนในห้องเรียน
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 63
การเลื่อนเงินเดือนและหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะ
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 62
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี 2562
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 62
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 61
กำหนดจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างฯ ปี 2562
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 61
ชงคุรุสภาไฟเขียวมาตรฐานวิชาชีพครู
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 61
การจัดสรรอัตราพนักงานราชการ รอบที่ 4 (ปี พ.ศ.2560-2563) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 61