ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับสถานศึกษา (อ่าน 2) 03 เม.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา (อ่าน 42) 01 เม.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม (อ่าน 10) 01 เม.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป (อ่าน 35) 01 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับสถานศึกษา (อ่าน 14) 30 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 68) 18 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เรื่อง เชื้อไวรัส COVID-๑๙ (อ่าน 57) 03 มี.ค. 63
แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียน ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 70) 03 มี.ค. 63
Download แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN 2563 (อ่าน 403) 27 ก.พ. 63
ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมร่วมประชุม (อ่าน 22) 24 ก.พ. 63
Download แบบฟอร์ม SAR (2/2562) (อ่าน 199) 24 ก.พ. 63
หนังสือของพ่อ...สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ (อ่าน 4) 21 ก.พ. 63
คุรุสภาให้การรับรองปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (อ่าน 5) 21 ก.พ. 63
แนะครูปรับตัวให้ทันลูกศิษย์ยุคเจเนอเรชั่นแซด (อ่าน 2) 20 ม.ค. 63
ปฏิทินวิชาการ 2563 (อ่าน 100) 29 ธ.ค. 62
SciKids เกมแอปพลิเคชั่น ส่งเสริมการเรียนรู้ ที่สสวท. ชวนดาวน์โหลด (อ่าน 5) 26 ธ.ค. 62
กำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 14) 12 ธ.ค. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลบริการงานทั่วไป (อ่าน 90) 06 ธ.ค. 62
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (อ่าน 22) 27 พ.ย. 62
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชักหรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (อ่าน 11) 26 พ.ย. 62
เตรียมผลักดันผลิตครูวิชาเอกลูกเสือโดยตรง (อ่าน 21) 07 พ.ย. 62
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562 (อ่าน 42) 07 พ.ย. 62
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 47) 07 พ.ย. 62
สพฐ.แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษา กรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) (อ่าน 64) 07 พ.ย. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (ช่างไฟฟ้า) (อ่าน 186) 25 ต.ค. 62
แบบรายงานการประเมินตนเอง SAR ปี 2562 (อ่าน 17700) 24 ก.ย. 62
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ณ วันที่ 6 กันยายน 2562 (อ่าน 91) 04 ก.ย. 62
ราคากลาง รายการครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 411) 19 ส.ค. 62
ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ประจำห้องวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 418) 19 ส.ค. 62
ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น (อ่าน 47) 02 ก.ค. 62
กรอบสมรรถนะวิชาชีพครู (อ่าน 37) 02 ก.ค. 62
ประกาศส่งผลงาน ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 9 และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 112) 02 ก.ค. 62
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 351) 27 มิ.ย. 62
สพฐ.จับมือเขตพื้นที่ ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พร้อมกันทั่วประเทศ (อ่าน 47) 26 มิ.ย. 62
ก.ค.ศ.ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 38) 25 มิ.ย. 62
วันหยุดราชการประจำปี (อ่าน 39) 28 พ.ค. 62
สพฐ.แจก 1 ล้าน ทุกเขตพื้นที่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา (อ่าน 43) 28 พ.ค. 62
ประกาศผลการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศิลปะ (อ่าน 285) 28 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูศิลปะ (อ่าน 251) 27 พ.ค. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศิลปะ (อ่าน 281) 16 พ.ค. 62