ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 23) 21 ก.ย. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 312) 08 ก.ย. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป (อ่าน 349) 19 ส.ค. 63
สมุดประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 299) 11 ส.ค. 63
ประกาศผลการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน (อ่าน 349) 31 ก.ค. 63
สพฐ.ให้โรงเรียนพิจารณายกเลิกสลับวันเรียน (อ่าน 69) 30 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 375) 29 ก.ค. 63
พิษโควิด-19 เลื่อน สอบ PISAเป็นปี 2022 ทั่วโลก (อ่าน 19) 20 ก.ค. 63
รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน (อ่าน 188) 14 ก.ค. 63
สทศ. คลอดปฎิทินสอบ (อ่าน 17) 29 มิ.ย. 63
รับและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (อ่าน 13) 29 มิ.ย. 63
ประกาศผลการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 366) 30 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 285) 27 เม.ย. 63
ประกาศ ปิดพื้นที่บางส่วนของสนามกีฬา โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม (อ่าน 259) 18 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบริษัทประกันภัย (อ่าน 227) 08 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับสถานศึกษา (อ่าน 238) 03 เม.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา (อ่าน 365) 01 เม.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป (อ่าน 448) 01 เม.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม (อ่าน 161) 01 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับสถานศึกษา (อ่าน 146) 30 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 224) 18 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เรื่อง เชื้อไวรัส COVID-๑๙ (อ่าน 223) 03 มี.ค. 63
แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียน ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 214) 03 มี.ค. 63
Download แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN 2563 (อ่าน 7184) 27 ก.พ. 63
ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมร่วมประชุม (อ่าน 168) 24 ก.พ. 63
Download แบบฟอร์ม SAR (2/2562) (อ่าน 360) 24 ก.พ. 63
หนังสือของพ่อ...สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ (อ่าน 15) 21 ก.พ. 63
คุรุสภาให้การรับรองปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (อ่าน 25) 21 ก.พ. 63
แนะครูปรับตัวให้ทันลูกศิษย์ยุคเจเนอเรชั่นแซด (อ่าน 3) 20 ม.ค. 63
ปฏิทินวิชาการ 2563 (อ่าน 225) 29 ธ.ค. 62
SciKids เกมแอปพลิเคชั่น ส่งเสริมการเรียนรู้ ที่สสวท. ชวนดาวน์โหลด (อ่าน 12) 26 ธ.ค. 62
กำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 29) 12 ธ.ค. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลบริการงานทั่วไป (อ่าน 197) 06 ธ.ค. 62
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (อ่าน 36) 27 พ.ย. 62
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชักหรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (อ่าน 24) 26 พ.ย. 62
เตรียมผลักดันผลิตครูวิชาเอกลูกเสือโดยตรง (อ่าน 35) 07 พ.ย. 62
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562 (อ่าน 63) 07 พ.ย. 62
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 59) 07 พ.ย. 62
สพฐ.แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษา กรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) (อ่าน 78) 07 พ.ย. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (ช่างไฟฟ้า) (อ่าน 301) 25 ต.ค. 62