ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินสอบ GAT/PAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ (อ่าน 1) 11 พ.ย. 61
เลื่อนสอบGAT/PAT ไปวันที่ 16-19ก.พ.62 (อ่าน 0) 05 พ.ย. 61
สูจิบัตร การแข่งขันกีฬาม่วง-ขาวเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 131) 24 ต.ค. 61
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 7) 19 ต.ค. 61
คู่มือการใช้โปรแกรม SGS สาหรับนักเรียนและผู้ปกครอง (อ่าน 146) 16 ต.ค. 61
แนะนำแอพลิเคชัน escivocab : พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท. (อ่าน 5) 21 ก.ย. 61
สรุปเหรียญรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ณ วันที่ 7 กันยายน 2561 (อ่าน 9) 05 ก.ย. 61
ก.ค.ศ. ปรับหลักเกณฑ์และวิธีการฯ (ว 22/2560) (อ่าน 11) 29 ส.ค. 61
Logbook Teacher (อ่าน 12) 10 ส.ค. 61
16 ทุนการศึกษาให้เปล่า (อ่าน 11) 08 ส.ค. 61
แบบประเมินจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2561 (อ่าน 87) 26 มิ.ย. 61
ค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 (เชียงราย) (อ่าน 35) 20 มิ.ย. 61
กอปศ.ถก ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ (อ่าน 17) 14 มิ.ย. 61
คุรุสภาดึง e-Services บริการผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (อ่าน 19) 14 มิ.ย. 61
แนวทาง booking หลักสูตรอบรมครู (อ่าน 16) 29 พ.ค. 61
ลงทะเบียนคูปองครูรอบ 2 (อ่าน 998) 29 พ.ค. 61
Training OBEC (อ่าน 29) 24 พ.ค. 61
ระบบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง TCAS (Thai University Center Admiss (อ่าน 768) 07 มิ.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อระดับอุด (อ่าน 1432) 08 ก.พ. 60