ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน (อ่าน 14) 18 ม.ค. 64
Download สมุดบันทึกความดี (อ่าน 4) 12 ม.ค. 64
ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน (อ่าน 60) 29 ธ.ค. 63
มติบอร์ด สทศ. ไม่ขัดข้องในการยกเลิกการทดสอบ O-NET (อ่าน 4) 23 ธ.ค. 63
ย้ำ รร.ทุกแห่งยึดมาตรการของศูนย์ ศบค.จังหวัด (อ่าน 4) 23 ธ.ค. 63
คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2564 (อ่าน 8) 23 ธ.ค. 63
คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 (อ่าน 12) 23 ธ.ค. 63
แบบประเมินสมรรถนะ (อ่าน 15) 19 พ.ย. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 133) 16 พ.ย. 63
Download SAR ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 137) 16 พ.ย. 63
Username และ Password เข้าระบบชุมนุมออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 12) 05 พ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 87) 28 ต.ค. 63
สมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 244) 05 ต.ค. 63
ประกาศผลการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 159) 24 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 161) 21 ก.ย. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 436) 08 ก.ย. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป (อ่าน 477) 19 ส.ค. 63
สมุดประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 425) 11 ส.ค. 63
ประกาศผลการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน (อ่าน 464) 31 ก.ค. 63
สพฐ.ให้โรงเรียนพิจารณายกเลิกสลับวันเรียน (อ่าน 155) 30 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 469) 29 ก.ค. 63
พิษโควิด-19 เลื่อน สอบ PISAเป็นปี 2022 ทั่วโลก (อ่าน 41) 20 ก.ค. 63
รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน (อ่าน 287) 14 ก.ค. 63
สทศ. คลอดปฎิทินสอบ (อ่าน 32) 29 มิ.ย. 63
รับและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (อ่าน 30) 29 มิ.ย. 63
ประกาศผลการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 475) 30 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 355) 27 เม.ย. 63
ประกาศ ปิดพื้นที่บางส่วนของสนามกีฬา โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม (อ่าน 345) 18 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบริษัทประกันภัย (อ่าน 330) 08 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับสถานศึกษา (อ่าน 312) 03 เม.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา (อ่าน 439) 01 เม.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป (อ่าน 528) 01 เม.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม (อ่าน 220) 01 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับสถานศึกษา (อ่าน 197) 30 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 284) 18 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เรื่อง เชื้อไวรัส COVID-๑๙ (อ่าน 288) 03 มี.ค. 63
แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียน ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 284) 03 มี.ค. 63
Download แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN 2563 (อ่าน 9412) 27 ก.พ. 63
Download แบบฟอร์ม SAR (2/2562) (อ่าน 432) 24 ก.พ. 63
ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมร่วมประชุม (อ่าน 221) 24 ก.พ. 63