ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (อ่าน 87) 30 มี.ค. 64
Download ID Plan ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 118) 03 มี.ค. 64
Download SAR ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 4) 03 มี.ค. 64
Download สมุดประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุม 2/2563 (อ่าน 3) 03 มี.ค. 64
การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (อ่าน 4) 18 ก.พ. 64
การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 9) 29 ม.ค. 64
สพฐ.ตั้งเป้า ลดภาระงานครู ทั้งระบบ! (อ่าน 5) 27 ม.ค. 64
สพฐ.ให้โรงเรียนเลื่อนชั้นเด็กแบบอัตโนมัติได้ ย้ำครูประเมินนักเรียนรายคน (อ่าน 6) 27 ม.ค. 64
ประกาศรายผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน (อ่าน 132) 19 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน (อ่าน 118) 18 ม.ค. 64
ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน (อ่าน 154) 29 ธ.ค. 63
คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 (อ่าน 31) 23 ธ.ค. 63
คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2564 (อ่าน 32) 23 ธ.ค. 63
ย้ำ รร.ทุกแห่งยึดมาตรการของศูนย์ ศบค.จังหวัด (อ่าน 16) 23 ธ.ค. 63
มติบอร์ด สทศ. ไม่ขัดข้องในการยกเลิกการทดสอบ O-NET (อ่าน 13) 23 ธ.ค. 63
แบบประเมินสมรรถนะ (อ่าน 30) 19 พ.ย. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 199) 16 พ.ย. 63
Download SAR ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 231) 16 พ.ย. 63
Username และ Password เข้าระบบชุมนุมออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 22) 05 พ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 131) 28 ต.ค. 63
สมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 299) 05 ต.ค. 63
ประกาศผลการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 228) 24 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 215) 21 ก.ย. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 504) 08 ก.ย. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป (อ่าน 546) 19 ส.ค. 63
สมุดประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 497) 11 ส.ค. 63
ประกาศผลการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน (อ่าน 540) 31 ก.ค. 63
สพฐ.ให้โรงเรียนพิจารณายกเลิกสลับวันเรียน (อ่าน 168) 30 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 532) 29 ก.ค. 63
พิษโควิด-19 เลื่อน สอบ PISAเป็นปี 2022 ทั่วโลก (อ่าน 54) 20 ก.ค. 63
รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน (อ่าน 352) 14 ก.ค. 63
สทศ. คลอดปฎิทินสอบ (อ่าน 39) 29 มิ.ย. 63
รับและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (อ่าน 40) 29 มิ.ย. 63
ประกาศผลการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 590) 30 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 415) 27 เม.ย. 63
ประกาศ ปิดพื้นที่บางส่วนของสนามกีฬา โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม (อ่าน 403) 18 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบริษัทประกันภัย (อ่าน 386) 08 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับสถานศึกษา (อ่าน 369) 03 เม.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา (อ่าน 502) 01 เม.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป (อ่าน 584) 01 เม.ย. 63