ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิทยากรอบรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมศูนย์พัฒนาศีลธรรมเวียงกาหลง
ชื่ออาจารย์ : นายรัชชานนท์ บุญสอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2560,16:11  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมศูนย์พัฒนาศีลธรรมเวียงกาหลง
ชื่ออาจารย์ : นายรัชชานนท์ บุญสอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2560,16:10  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Grammar Instruction Workshop
ชื่ออาจารย์ : นายรัชชานนท์ บุญสอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2560,16:09  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Making Communicative Language Teaching (CLT) Happen in Your Large Classroom
ชื่ออาจารย์ : นายรัชชานนท์ บุญสอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2560,16:08  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : The English Training course for CEFR framework A1and A2(Basic User) 30 Hours August-September 2015
ชื่ออาจารย์ : นายรัชชานนท์ บุญสอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2560,16:07  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๑๐ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นายรัชชานนท์ บุญสอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2560,16:05  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และผ่านเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการอบรม
ชื่ออาจารย์ : นายรัชชานนท์ บุญสอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2560,16:02  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน ฯ
ชื่ออาจารย์ : นายรัชชานนท์ บุญสอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2560,15:57  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และผ่านเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการอบรม ปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นายชานันท์ สุวันโน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2560,09:41  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรเข้าอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)และผ่านเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการอบรม
ชื่ออาจารย์ : นายสรายุทธ์ ใจมั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2560,09:40  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..