ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่งานวิจัย บทคัดย่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม จังหวัดเชียงราย (อ่าน 60) 22 พ.ค. 66
WPK SAR 65-2 (อ่าน 147) 09 มี.ค. 66
ลงทะเบียนค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ม.1-ม.6) (อ่าน 750) 17 ต.ค. 65
Download สมุดบันทึกความดี (อ่าน 1140) 04 มิ.ย. 65
Download สมุดประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุม / Username และ password ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 215) 23 ก.พ. 65
ผ่านการประกันคุณภาพภายนอก (2564-2568) จาก สมศ (อ่าน 778) 15 ก.พ. 65
กยศ.มอบของขวัญปีใหม่ เคาะแพคเกจลดหย่อนหนี้นร.-นศ. (อ่าน 39) 30 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์เสื้อผ้า (อ่าน 853) 22 ธ.ค. 64
เอกสารประกอบการจัดทำข้อตกลง ว9 (อ่าน 119) 30 พ.ย. 64
บันทึกกิจกรรม โฮมรูม ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 556) 10 พ.ย. 64
รายงานการประเมินตนเอง SAR 1/64 (อ่าน 740) 30 ก.ย. 64
รายงานการประเมินภายนอก (อ่าน 624) 14 ก.ย. 64
ศธ.ปรับวิธีวัดและประเมินผลของนักเรียน (อ่าน 44) 16 ส.ค. 64
ว18/2564 (อ่าน 42) 11 ส.ค. 64
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 40) 11 ส.ค. 64
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของบุคลากรในสังกัด สพฐ (อ่าน 65) 14 ก.ค. 64
ปรับตัวชี้วัดเรียนออนไลน์ลดการบ้านนร (อ่าน 75) 30 มิ.ย. 64
สพฐ.ไม่ห่วง (อ่าน 57) 22 มิ.ย. 64
สพฐ.วางแผนประเมินจัดการเรียนยุคโควิด (อ่าน 60) 22 มิ.ย. 64
14 คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี! จาก มช. ใครๆ ก็เรียนได้ (อ่าน 78) 22 มิ.ย. 64
Username และ Password เข้าระบบชุมนุมออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 607) 16 มิ.ย. 64
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (อ่าน 3700) 30 มี.ค. 64
Download ID Plan ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 851) 03 มี.ค. 64
Download SAR ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 53) 03 มี.ค. 64
Download สมุดประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุม 2/2563 (อ่าน 70) 03 มี.ค. 64
การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (อ่าน 61) 18 ก.พ. 64
การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 58) 29 ม.ค. 64
สพฐ.ตั้งเป้า ลดภาระงานครู ทั้งระบบ! (อ่าน 54) 27 ม.ค. 64
สพฐ.ให้โรงเรียนเลื่อนชั้นเด็กแบบอัตโนมัติได้ ย้ำครูประเมินนักเรียนรายคน (อ่าน 103) 27 ม.ค. 64
ประกาศรายผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน (อ่าน 611) 19 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน (อ่าน 633) 18 ม.ค. 64
ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน (อ่าน 665) 29 ธ.ค. 63
คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 (อ่าน 112) 23 ธ.ค. 63
คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2564 (อ่าน 120) 23 ธ.ค. 63
ย้ำ รร.ทุกแห่งยึดมาตรการของศูนย์ ศบค.จังหวัด (อ่าน 81) 23 ธ.ค. 63
มติบอร์ด สทศ. ไม่ขัดข้องในการยกเลิกการทดสอบ O-NET (อ่าน 100) 23 ธ.ค. 63
แบบประเมินสมรรถนะ (อ่าน 126) 19 พ.ย. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 722) 16 พ.ย. 63
Download SAR ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 779) 16 พ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 385) 28 ต.ค. 63
สมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 578) 05 ต.ค. 63
ประกาศผลการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 729) 24 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 697) 21 ก.ย. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 1028) 08 ก.ย. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป (อ่าน 1079) 19 ส.ค. 63
สมุดประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 990) 11 ส.ค. 63
ประกาศผลการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน (อ่าน 1056) 31 ก.ค. 63
สพฐ.ให้โรงเรียนพิจารณายกเลิกสลับวันเรียน (อ่าน 218) 30 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 1111) 29 ก.ค. 63
พิษโควิด-19 เลื่อน สอบ PISAเป็นปี 2022 ทั่วโลก (อ่าน 143) 20 ก.ค. 63