ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 21 มกราคม 2566
วันที่ 21 มกราคม 2566 การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา..ของ นศ.ป.โท(การบริหารการศึกษา) มรภ.ชร
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2566,14:47   อ่าน 38 ครั้ง