ภาพกิจกรรม
คณะตรวจเยี่ยมและการบริหารโครงงานและงบประมาณของสถานศึกษาตามนโยบายการปฏิบัตราขการ สพฐ วันที่ 25 ตุลาคม 2565
     วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายไกร  ธรรมกาศผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าร่วมประชุมกับคณะตรวจเยี่ยมและการบริหารโครงงานและงบประมาณของสถานศึกษาตามนโยบายการปฏิบัตราขการ สพฐ ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2565,09:51   อ่าน 50 ครั้ง