ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย เยี่ยมชมโรงเรียน วันที่ 2 เมษายน 2564
    วันที่  2 เมษายน 2564 ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย ในโอกาสมาเยี่ยมชมให้กำลังใจและติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
โดยมีท่านผู้อำนวยการภาวิณี สุขสวัสดิ์ ทีมงานฝ่ายบริหารและคณะครูร่วมให้การต้อนรับ
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2564,10:16   อ่าน 18 ครั้ง