ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ (O -NET) วันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 10-19 กุมภาพันธ์  2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ (O -NET) ชั้นม.3 และ ม.6 
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2564,15:16   อ่าน 32 ครั้ง