ภาพกิจกรรม
สัปดาห์อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 สิงหาคม 2562
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม.36 โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม
สัปดาห์อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนางสาวณิชญารัตน์ พิรารัตน์ รองผู้อานวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมให้โอวาท ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2562,20:08   อ่าน 62 ครั้ง