ภาพกิจกรรม
วันงดสูบบุหรี่โลก WORLD NO TOBACCO DAY วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. 36  จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โดยนายเอนก ตาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประกาศนโยบายรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ในสถานศึกษาตลอดไป มีกิจกรรมให้ความรู้ ตอบคำถาม เล่นเกม แจกของรางวัล รวมถึงการแสดงดนตรีต่อต้านการสูบบุหรี่และยาเสพติดของนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

รูปกิจกรรมทั้งหมด Download ที่ Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม https://www.facebook.com/ictwpk/
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2562,07:31   อ่าน 108 ครั้ง