ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน OPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม.36 ได้จัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน OPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายเอนก ตาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –6 ในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 226 คน จาก 7 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงผลงานและความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและกระตุ้นความสนใจ และให้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนการสอนในกลุ่มสาระฯต่างๆ  ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
 

รูปกิจกรรมทั้งหมด Download ที่ Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม https://www.facebook.com/ictwpk/

โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,15:24   อ่าน 139 ครั้ง