ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร)
วันพฤหัสบดี ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 นายส่งศักดิ์  เทพดวงแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) ณ ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ //ดวงเดือน : ข่าว
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2560,09:55   อ่าน 260 ครั้ง