ภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคัดกรองนักเรียนระดับชั้นม 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเวียงเป้าวิทยาคมร่วมกันคัดกรองนักเรียนในด้านการอ่านการเขียนและการเขียนแสดงความคิดเห็นเพื่อวัดระดับความสามารถในการอ่านของนักเรียนระดับชั้นม 1
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2566,06:48   อ่าน 66 ครั้ง