ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( E-Student care) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายไกร ธรรมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( E-Student care) ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2566,08:37   อ่าน 333 ครั้ง