ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 งานรถรับ-ส่งนักเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ได้จัดประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน ของโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการไกร ธรรมากาศ ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ ดร.อัญชิสา ยานะธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องเพชรกาหลง โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก กรมการขนส่งทางบกจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้าและ สถานีตำรวจภูธรเวียงป่าเป้า
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2565,22:54   อ่าน 38 ครั้ง