ภาพกิจกรรม
โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ในสถานศึกษา) วันที่ 9 มีนาคม 2565
     วันนี้ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.พ.ต.อ.ธนกฤต  ภูมมินทร์ ผกก.สภ.เวียงป่าเป้า และ ร.ต.อ.นรภัทร  ทองดี รอง.สวปฯ ด.ต.ศธาวุธ  เมฆิน ตำรวจประสานโรงเรียน/วิทยากรครูตำรวจแดร์/ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ได้เข้าดำเนินการตามโครงการตำรวจประสานโรงเรียน & 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ในสถานศึกษา ณ ห้องโสตศึกษาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมเพื่อแสวงหาความร่วมมือในการบูรณาการร่วมกันในเรื่องการป้องกันและแก้ไขจราจร /การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีคณะครู-ตัวแทนนักเรียนในสถานศึกษา ได้รับข้อมูล-ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อร่วมดำเนินการร่วมกันต่อไป ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก ผอฯ คณะครู และนักเรียน เป็นอย่างดี พร้อมนี้ได้สอดแทรกช่องทางในการแจ้งเบาะแส-ข่าวสารแก่ทางราชการตำรวจตามนโยบายด้วย
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2565,11:09   อ่าน 50 ครั้ง