ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 21-22 มกราคม 2564
     วันที่ 21-22  มกราคม 2564 กิจกรรมค่ายพักแรมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563  ณ  โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม โดยจัดกิจกรรมแบบบรูณาการในยุคโควิด19  ได้แก่ กิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  โดยไม่พักค้างคืน  นักเรียนได้รับความรู้และทักษะในการทำกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2564,15:50   อ่าน 53 ครั้ง