ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์สัญจร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 5 มีนาคม 2564
     วันที่ 5 มีนาคม 2564 ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จัดกิจกรรมค่ายฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์สัญจร สะเต็มศึกษา เรื่อง การยิงขีปนาวุธ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/2  จำนวน 61 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษาอาคาร 3  นักเรียนได้รับความรู้ และสนุกสนานกับการทำกิจกรรมเป็นอย่างมาก
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2564,15:26   อ่าน 71 ครั้ง