ภาพกิจกรรม
อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT และ DLTV) วันที่ 1-2 สิงหาคม 2563
รูปกิจกรรมทั้งหมด Download ที่ Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม https://www.facebook.com/ictwpk/
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2563,09:53   อ่าน 324 ครั้ง