ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

รูปกิจกรรมทั้งหมด Download ที่ Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม https://www.facebook.com/ictwpk/
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2563,14:04   อ่าน 204 ครั้ง