ภาพกิจกรรม
วันครูแห่งชาติ วันที่ 16 มกราคม 2563
วันที่ 16 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเียงป่าเป้าวิทยาคมร่วมงานวันครูแห่งชาติ ณ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2563,20:18   อ่าน 78 ครั้ง