ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตามแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้การต้อนรับ คณะศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้มานิเทศติดตามแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2562,14:44   อ่าน 147 ครั้ง