ภาพกิจกรรม
การแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับประเทศรอบชิงชนะเลิศถ้วย สพฐ. วันที่ 9 กันยายน 2562
#还不错 #วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ครูศานันทินี วงษา ได้พานักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนศูนย์ฯ #เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับประเทศรอบชิงชนะเลิศถ้วยสพฐ. ณ โรงเรียนท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ผลการแข่งขัน 1.นางสาวภัณฑิรา สุวรรณ์คำ ได้รับรางวัลเหรีญทอง การแข่งขันการเล่านิทาน 2.นางสาวภุมรินทร์ ทาแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงจีน
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2562,20:29   อ่าน 236 ครั้ง