ภาพกิจกรรม
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแก่ชุมชน วันที่ 9 มีนาคม 2562
วันที่ 9 มีนาคม 2562 งานสภานักเรียน โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแก่ชุมชนในตลาดหัวเวียง ตลาดนัดวันเสาร์ ตามกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2562,22:33   อ่าน 101 ครั้ง