ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม.36 ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายอเนก ตาคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียง ป่าเป้าวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และนักเรียนระดับชั้น ม.2 จำนวน 184 คน โดยมีกิจกรรมทักษะคิดเลขเร็วแบบอินเดีย การใช้โปรแกรม
GSP เกม A-Math และทักษะทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ส่งเสริมประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน ให้นักเรียนได้รู้จักคิด มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ณ  หอประชุมโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,15:19   อ่าน 135 ครั้ง