ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานศูนย์พลังงานจังหวัดเชียงราย วันที่ 10 มกราคม 2562
วันที่ 10 มกราคม 2562 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พร้อมนักเรียนร่วมศึกษาดูงาน โรงเรียนต้นแบบพลังงาน ณ ศูนย์พลังงานจังหวัดเชียงราย
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2562,14:41   อ่าน 100 ครั้ง