ภาพกิจกรรม
ประชุมการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 คณะครูที่ปรึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน ระบบ Video Conference จาก สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2561,09:47   อ่าน 130 ครั้ง