ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 29 กันายน 2561
คณะครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมจัดกิจกรรมทัศนศึกษาโดยได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2561,18:06   อ่าน 186 ครั้ง