ภาพกิจกรรม
รายงานผลการผลการปฏิบัติงานเพื่อการตรวจติดตามการบริหารและการจัดการศึกษา วันที่ 10 กันยายน 2561
นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับผู้ประเมินและติดตามการรายงานผลการผลการปฏิบัติงานเพื่อการตรวจติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2561,11:28   อ่าน 169 ครั้ง