ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน วันที่ 1-2 สิงหาคม 2561
ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาจีนความสนใจของตนเอง ประสบการณ์จำลองเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนภาษาจีน เรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีน ผ่านกิจกรรมรำไทเก๊ก太极拳ถักไหมจีน中国结 ติวHSK HSK辅导 หมากรุกจีน 象棋  ตัดกระดาษจีน剪纸 เปิดพจนานุกรมจีน查字典 ร้องเพลงจีน 唱歌 โดยคณะทีมวิทยากรชาวจีนและครูผู้สอนภาษาจีน และนักเรียนจาก 10 โรงเรียน ได้แก่
1.โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
2.โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
3.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา
4.โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
5.โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
6.โรงเรียนภูซางวิทยาคม
7.โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
8.โรงเรียนจุนวิทยาคม
9.โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
10.โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2561,17:08   อ่าน 548 ครั้ง