ภาพกิจกรรม
การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน ประจำปี 2561 วันที่ 17 สิงหาคม 2561
清莱府远巴保中学"2018汉语技能大赛" วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ได้มีการจัดกิจกรรม “การแข่งขันทักษะภาษาจีน 2561” โดยมีการแข่งขันการขับร้องเพลงจีน การเล่านิทาน และ การคัดลายมือ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาจีนและคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค ปีนี้มีโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมจากจังหวัดพะเยาและเชียงรายจำนวน 17 โรงเรียนและได้รับการสนับสนุนคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยพะเยาและโรงเรียนในศูนย์เครื่อข่าย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการอัญชิสา ยานะธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2561,22:51   อ่าน 529 ครั้ง