ภาพกิจกรรม
ประกวดการทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหา 3 เสพในวัยรุ่น วันที่ 5-6 กรกฏาคม 2561
ในวันที่ 5-6 กรกฏาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน นำโดยนายสุภเวชใบยา และนายนัฐวุฒิ  จิตรจักร์ ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหา 3 เสพในวัยรุ่น โครงการสร้างสรรค์ประสบการณ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน โดยนักเรียนโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ของจังหวัดเชียงรายและได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2561,10:58   อ่าน 205 ครั้ง