ภาพกิจกรรม
“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 2560
นางสาวอัญชิสา ยานะธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารี เข้าร่วมพิธี เมื่อเช้าวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาตินานัปการ ที่สำคัญพระองค์ทรงตั้งกองลูกเสือขึ้นเพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความเป็นผู้มีระเบียบวินัย และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น จนทำให้กิจการลูกเสือเจริญก้าวหน้าสืบทอดมาจนทุกวันนี้ //ดวงเดือน : ข่าว / งาน ICT : ภาพ
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2560,12:53   อ่าน 325 ครั้ง