ภาพกิจกรรม
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย นำโดย นายส่งศักดิ์  เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  //ดวงเดือน : ข่าว / งาน โสตทัศนศึกาษา : ภาพ
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2560,14:43   อ่าน 354 ครั้ง