ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานกระบวนการ PLC
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2560  โดยมี นายทรงวุฒิ  บุญงาม และนางสาวอัญชิสา  ยานะธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนร่วมต้อนรับคณะกรรมการในครั้งนี้อย่างอบอุ่น  //ดวงเดือน : ข่าว / งาน โสตทัศนศึกษา : ภาพ
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,12:48   อ่าน 320 ครั้ง