ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานอำนวยการ
ประกาศ ก.ค.ศ. เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 66
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ขรก.สังกัด ศธ.ในช่วงโควิด-19
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 66
แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 66
ก.ค.ศ.เห็นชอบ แนวทางการดำเนินการให้ ขรก.ครูฯ ประเมินวิทยฐานะผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 65
ก.ค.ศ.เห็นชอบ (ร่าง)หลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะครู เตรียมประกาศใช้ 1 พ.ค.64
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 64
การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 64
กรอบอัตรากำลังข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 64
เคาะเกณฑ์ใหม่ ประเมินวิทยฐานะครู รวบยอด
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 64
ก.ค.ศ.เคาะเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ผ่านระบบออนไลน์เน้นการสอนในห้องเรียน
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 63
การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการฯ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 63
การเลื่อนเงินเดือนและหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะ
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 62
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี 2562
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 62
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 61
กำหนดจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างฯ ปี 2562
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 61
ชงคุรุสภาไฟเขียวมาตรฐานวิชาชีพครู
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 61
การจัดสรรอัตราพนักงานราชการ รอบที่ 4 (ปี พ.ศ.2560-2563) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 61