ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย
ข่าวประชาสัมพันธ์
WPK SAR 65-2
ลงทะเบียนค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ม.1-ม.6)
Download สมุดบันทึกความดี
Download สมุดประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุม / Username และ password ภาคเรียนที่ 2/2565
ผ่านการประกันคุณภาพภายนอก (2564-2568) จาก สมศ
กยศ.มอบของขวัญปีใหม่ เคาะแพคเกจลดหย่อนหนี้นร.-นศ.
ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 273 ค่าปรับจราจร ฉบับใหม่ ใช้มาตรฐานเดียวกัน
เปิดรายชื่อ 203 แอพอันตราย อย่าโหลด
ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานอำนวยการ
ประกาศ ก.ค.ศ. เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 10 ก.พ. 66
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ขรก.สังกัด ศธ.ในช่วงโควิด-19 31 ม.ค. 66
แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 31 ม.ค. 66
ก.ค.ศ.เห็นชอบ แนวทางการดำเนินการให้ ขรก.ครูฯ ประเมินวิทยฐานะผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล 03 ต.ค. 65
ก.ค.ศ.เห็นชอบ (ร่าง)หลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะครู เตรียมประกาศใช้ 1 พ.ค.64 30 ธ.ค. 64
การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 12 ก.ค. 64
กรอบอัตรากำลังข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา 27 ม.ค. 64
เคาะเกณฑ์ใหม่ ประเมินวิทยฐานะครู รวบยอด 27 ม.ค. 64
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
รับสมัคร นร ม 4 (19/0) 13 มี.ค. 66
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ลิ้งค์น่าสนใจ